Hensbacka Herrgård AB

HOTELL, RESTAURANG, BAR & KONFERENS

Lokaler för uthyrning

Magasinet

Plats för 149 personer

Pris: 2 500 kr/dygn

Gula konferensen

Plats för 50 personer

Pris: 500kr/h

Valhall

Plats för 20 personer

Pris: 1 000kr/dygn

Ev. städning vid lokalhyra: 1 500 kr